monouno x 馥丘 線香座 (Sold)
  • monouno x 馥丘 線香座 (Sold)
  • monouno x 馥丘 線香座 (Sold)
  • monouno x 馥丘 線香座 (Sold)
  • monouno x 馥丘 線香座 (Sold)
  • monouno x 馥丘 線香座 (Sold)

monouno x 馥丘 線香座 (Sold)

NT$2,600
-石頭來自英國南岸海峽,上方的白色物質為白堊岩(一種白堊紀就存在的物質)
-金屬為不鏽鋼
-純手工設計製作

L 15
W 5
H 7.5

(cm)